നൂതനവും സ്വയം പ്രചോദിതവുമായ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ 18 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഫലപ്രദമായും നല്ല നർമ്മബോധത്തോടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും കളികളിലൂടെയും കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ.

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷണൽ റിസർച്ചിലെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോച്ച്, സംസ്ഥാനതല മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറും ഫെസിലിറ്റേറ്ററും ആയ ഇദ്ദേഹം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം (എൻഎസ്എസ്), എൻസിസി, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, റെഡ് ക്രോസ്, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ട്രെയിനർ, യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ള ശാക്തീകരണ പരിശീലകൻ, നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്ര സങ്കേതന്റെ യുവ വികസന പരിശീലകൻ, എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

നളന്ദ കലാസാംസ്ക്കാരിക വേദിയുടെ 18 മത് കുസൃതി കൊട്ടാരം അവധിക്കാല ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി മെയ് 4 ന് കേരള ലളിതകലാഅക്കാദമി സെക്രട്ടറി എൻ.ബാലമുരളി കൃഷ്ണൻ പുരസ്കാരം നൽകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *